Toto je hip hop

Toto je Hip Hop byl festival konaný v Horné Stredě u Pieštan. Jeho následovníkem je festival Hip Hop Žije

  • 1
  • 2