007 podzim 2003

úterý 4. listopad 2003 | 0:00

Podzim 2003 v Klubu 007 Strahov