Informace o autorských právech

Jsem rád, že máte zájem o mé fotky. Na ty se samozřejmě vztahují autorská práva. Pokusil jsem se zde shrnout několik poznámek k jejich používání.

Pro sdílení na sociálních sítích je připraveno rozhraní (tlačítka) pro Facebook a Twitter. Instagram bohužel toto rozhraní nemá, proto jsem připřavil možnost stáhnout si obrázky, které pak můžete nahrát do feedu nebo stories. K tomu se váží jednoduché instrukce, označte mě @jiri5 případně přidejte #jiri5 ať vaši přátelé mohou snáze najít další podobný obsah. Prosím nepoužívejte barevné filtry a neořezávejte obrázek.

Originální fotku si můžete stáhnout k sobě do počítače nebo telefonu pro soukromé použití. Soukromým použitím se nemyslí publikace - čili vystavení duševního vlastnictví jinam, než k účelu, ke kterému jej bylo umožněno stáhnout - k osobnímu použití.. Fotky nesmí být použity ke komerčnímu užití, tz. není dovoleno využití pro reklamu, promo, nabídku, či použití obdobného charakteru.

Pokud potřebujete fotku k jiným než výše zmíněných účelům, neváhejte mě kontaktovat a společně se pokusíme najít řešení vašich potřeb.